Protocol online lessen Het College

17 december 2020
Terug

In de online lessen via Microsoft Teams gaan we respectvol met elkaar. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de lessen en de veiligheid van de docent en (mede) leerlingen tijdens de les waarborgen. Aan de ouders doen we de oproep om over de schouder van hun zoon of dochter zo nu en dan mee te kijken of de afspraken omtrent de regelgeving over de online lessen worden nageleefd.


Afspraken

De allerbelangrijkste afspraken in deze online omgeving zijn:

 1. Gebruik alleen je eigen naam! De leerling vult alleen de eigen naam in aan het begin van de online les. Geen bijnamen of namen van anderen invullen. Maak geen misbruik van de naam van anderen.
 2. Zowel de leerling als de docent zetten de camera aan: ter bevordering van het persoonlijk contact.
 3. De leerling laat microfoon uit, tenzij de docent hen specifiek vraagt om de microfoon aan te zetten.
 4. De gespreksfunctie (chat) is alleen bedoeld voor vakgerichte vragen aan de docent. Dus geen onderling gechat tussen leerlingen.
 5. De docent zorgt voor de les in de agenda van Teams. Leerlingen nemen deel aan de les door op deelnemen te klikken.
 6. De leerling dempt alleen de eigen microfoon en niet die van de docent of anderen. De docent moet ten alle tijden verstaanbaar blijven.


Opbouw online les

Opbouw van een online les:

 1. De les start met instructie. Dat houdt in dat leerlingen hun microfoon gedempt ingesteld hebben en niet zelf aanzetten. Leerlingen kunnen wel aangeven in de chat als bij een bepaald onderwerp iets te vlug gaat of als ze een vraag hebben. De vragen hopen zich dan op.

 2. Eventueel volgt hierna een vragenronde. Leerlingen hebben in de chat hun vraag aangekondigd met een eenvoudig zinnetje: ik heb een vraag. Docent geeft iedereen één voor één de beurt door in de chat de naam te typen of te noemen. Als je naam verschijnt of genoemd wordt, mag je in de chat of met de microfoon aan je vraag stellen zo duidelijk als mogelijk. Andere leerlingen blijven gedempt staan en luisteren/lezen goed mee. Immers, het kan dat jouw vraag met antwoord eerder voorbij komt. Zodra je aan de beurt bent (docent geeft dit aan) stel je als het nodig is je vraag, of je geeft aan dat deze is beantwoord in de chat. De docent zal de vragen beantwoorden in volgorde waarop de leerlingen in de chat hun vraag kenbaar hebben gemaakt.

 3. Meestal volgt nu de werktijd met vraagmogelijkheid. Leerlingen laten de les open staan, maar typen niet naar elkaar in de les. Wel typen leerlingen vragen via de chat, die verwijzen naar een opdracht. Bijvoorbeeld (‘Ik begrijp <benoem taak/opdracht> niet zo goed’ of: klopt het dat: ‘..’ .

  Let op: het werkt niet als leerlingen slechts typen: ‘ik snap hier helemaal niks van.’ Dit is geen vraag om hulp/uitleg maar een mededeling waar de docent niet gericht op kan antwoorden.

 4. Tenslotte de afsluiting van de online les. De docent geeft aan dat de les ten einde komt en maakt duidelijk hoe de leerlingen verder kunnen met hun taken/opdrachten. In It’s learning en/of SOM staan bij ieder vak de studieplanners met weekopdrachten. De docent geeft ook aan wanneer taken en opdrachten moeten worden ingeleverd. Als je de inleverdatum niet haalt, neem dan meteen contact op met de docent.

Tot slot

De docent is door de online omgeving niet altijd op afroep beschikbaar. De vragen, die je hebt over de leerstof moet je goed voorbereiden voor de komende online les in het belang van je eigen vorderingen.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!