Onderwijs vanaf maandag 4 januari t/m 17 januari 2021

17 december 2020
Terug

De regering heeft maandagavond 14 december jl. een harde lockdown aangekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Hierover heeft u op 14 december een schrijven ontvangen.

Gisteren is duidelijk geworden dat de lockdown er voor bepaalde leerjaren anders uitziet dan afgelopen maandag met u gecommuniceerd is. De minister-president had het daar maandagavond ook al zijdelings over toen hij sprak over uitzonderingen voor praktijkvakken en examenleerlingen. Op woensdag 16 december jl. heeft het ministerie van OC&W en de VO Raad helderheid gegeven over wat er nu mag en moet. Dat betekent concreet dat het onderwijs voor de leerlingen van vwo 6 fysiek op school plaats dient te vinden. Tot slot is duidelijk gemaakt dat alle toetsen die met het schoolexamen te maken hebben, ook fysiek op school afgenomen dienen te worden. Dit geldt dus ook voor de leerlingen van vwo 5.

Wat dit betekent voor onze leerlingen uit vwo 5 en 6 en voor de leerlingen uit de overige leerjaren leest u hier.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!