Informatie PTA toetsen examenleerlingen

18 maart 2020
Terug

Minister Slob van Onderwijs heeft gisteren laten weten dat eindexamenleerlingen toch naar school kunnen komen om hun praktijk- en schoolexamens te maken. Via deze brief willen we u laten weten wat dit in de praktijk betekent.

Met welke redenen kunnen leerlingen zich afmelden voor een SE?
In zijn brief aan de Kamer heeft minister Slob aangegeven dat deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school niet verplicht is. Tegelijkertijd geeft de minister aan dat van leerlingen mag worden verwacht dat zij als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden afgenomen. Wij onderschrijven de stelling van de minister en wij zorgen ervoor dat we aan alle voorschriften van het RIVM voldoen.

Wij willen benadrukken dat leerlingen zich niet gedwongen moeten voelen om uit angst voor het niet behalen van hun diploma naar school te komen. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen wij deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden. Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheid om schoolexamens op afstand vorm te geven, bijvoorbeeld mondeling.  

Leerlingen melden zich zonder meer af voor een schoolexamen wanneer zij ziek zijn, klachten hebben, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben.


Mogen leerlingen naar school komen voor voorbereidingen op het CSPE?

Wanneer het gaat om lessen ter voorbereiding op het CSPE, dan is dit niet toegestaan. Wanneer het gaat om instructie op het examenproces, in de examensetting, mag dit wel. 


Let wel, deze informatie geldt enkel voor onze examenleerlingen van VWO-6. De toetsweek voor leerjaar 1 t/m 5 gaat vooralsnog niet door. Zodra hier meer over bekend is, hoort u van ons. 

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!