Berichtgeving coronavirus

29 februari 2020
Terug

Gezien de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus, informeren wij leerlingen en medewerkers graag over onze omgang met het risico op besmetting.


Richtlijnen

We volgen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de regionale GGD (Limburg-Noord en Limburg-Zuid) en het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Via deze websites kan iedereen nieuws en informatie lezen over het coronavirus. Voor de grensregio’s gelden er momenteel geen andere of extra maatregelen.


Hygiëne

Volgens het RIVM hoeven we niet anders te handelen dan bij een gewone griep. Belangrijk is om op school meer aandacht te hebben voor de hygiëne. De handen zijn bij allerhande virusbesmettingen de belangrijkste bron: was daarom regelmatig de handen met zeep en onder stromend water. Nies/hoest in de binnenkant van de elleboog en niet in de handen.


Grensgebieden

Collega’s en leerlingen die wonen in een gebied waar het coronavirus is vastgesteld (bijvoorbeeld in Duitsland) kunnen gewoon naar school komen. Krijgen zij gezondheidsklachten, dan melden zij zich telefonisch bij de eigen huisarts. We adviseren hen om het advies van de Duitse GGD van Kreis Heinsberg te volgen.
 

Terug van vakantie

Collega’s en leerlingen die terugkomen uit gebieden waar het coronavirus is vastgesteld kunnen als er geen gezondheidsklachten zijn gewoon naar school komen. Ontwikkelen zich binnen twee weken gezondheidsklachten (koorts in combinatie met luchtwegklachten, hoesten), dan kunnen zij zich telefonisch bij de eigen huisarts melden.


Excursies en uitwisselingen

Op basis van bovenstaande gegevens bekijken wij elke geplande excursie tot de zomervakantie. Indien er excursies gepland zijn naar de zogenaamde brandhaarden van het coronavirus, dan overleggen wij met de instanties in hoeverre deze al dan niet doorgang kunnen vinden. Bij eventuele afgelasting zullen wij alle betrokkenen zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!