Belgische leerlingen

19 maart 2020
Terug

In België is er sprake van een lockdown-light. Dit betekent voor onze medewerkers en leerlingen uit België o.a. dat zij niet zomaar kunnen reizen. 

De benodigde schoolverklaring voor onze Belgische eindexamenleerlingen om te kunnen reizen, kunnen jullie hier vinden. 

De locatiedirecteuren kunnen deze verklaringen verder invullen en overhandigen aan de betrokken leerlingen. Indien er niet persoonlijk kan worden overhandigd zal er een ingescand document naar de leerling moeten worden gezonden.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!