Afspraken afstandsonderwijs

28 september 2021
Terug

De afgelopen week ontvingen we vragen van leerlingen die bijvoorbeeld een dag ziek zijn en graag afstandsonderwijs volgen. Hoewel we het prijzen dat leerlingen gemotiveerd zijn om de instructie te volgen, is het praktisch erg complex om alle leerlingen die een dag ziek zijn online te bedienen.

De afspraak blijft dan ook dat een leerling die één of enkele dagen afwezig is, net als in het verleden, de lesstof bij moet werken en inhalen met behulp van de planners en lesstof in Itslearning en het huiswerk in Somtoday. Leerlingen die in quarantaine moeten, bieden we wel afstandsonderwijs aan. Ook leerlingen die vanwege een zorgsituatie of blessure langdurig afwezig zijn, kunnen met de mentor afspraken maken voor het volgen van afstandsonderwijs. Onder ‘langdurig’ verstaan we langer dan vijf dagen.


Blijf alert en zorg voor elkaar

Het onderwijs gaat steeds meer terug naar normaal, maar het virus is er nog steeds. Blijf daarom alert. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in quarantaine en neemt contact op met de mentor.

Klachten die kunnen passen bij COVID-19 zijn:

  • Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
  • (Licht) hoesten.
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Kortademigheid/benauwdheid.
  • Verhoging óf koorts boven de 38 graden.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!