Aanvullende informatie coronavirus: toetsweek en excursies

12 maart 2020
Terug

Deze week berichtten wij u al over de aangescherpte richtlijnen van het RIVM en de GGD ten aanzien van de provincie Noord-Brabant en over het annuleren van alle buitenlandse reizen. Bijgaand treft u extra informatie aan over de toetsweek en excursies.


Toetsweek

Voor de toetsweek worden geen bijzondere maatregelen getroffen, tenzij er zich andere ontwikkelingen voordoen dan nu bekend. Wij vragen ouders/verzorgers om een eventuele ziekmelding aan de receptie door te geven, voordat de toets plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de toetsen die de komende maanden afgenomen gaan worden. Het is belangrijk dat u iedere dag dat uw kind ziek is opnieuw belt. Mocht uw zoon of dochter wegens ziekte toetsen gemist hebben, dan hebben wij daar onze inhaalmomenten voor.

Via de studieplanners in Itslearning, aantekeningen van klasgenoten, etc. kunnen leerlingen die lessen hebben gemist de lesstof zoveel als mogelijk proberen bij te houden. Op dit moment is het voor ons niet mogelijk om via live-streamverbindingen leerlingen onderwijs te laten volgen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden. Indien nodig kan contact worden opgenomen met de mentor of betreffende vakdocent om afspraken te maken.


Excursies

Op basis van bovenstaande gegevens bekijken wij nadrukkelijk elke geplande excursie tot aan de zomervakantie. Wij overleggen met de instanties in hoeverre deze al dan niet doorgang kunnen vinden. Bij eventuele afgelasting stellen wij alle betrokkenen zo tijdig mogelijk op de hoogte. Zij ontvangen in dat geval geen factuur. Op de dagen dat er een excursie plaats zou vinden, worden de lessen gevolgd die in het rooster staan.


De school volgt alle ontwikkelingen op de voet en proberen hier zo juist mogelijk naar te handelen.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!