Aangepaste procedure verlofaanvraag

22 maart 2021
Terug

Indien een leerling voor één of meerdere lessen vrij nodig heeft voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter, tandarts of orthodontist, dan moet de leerling een verlofbriefje inleveren. Het briefje moet ondertekend zijn door je ouders en je mentor. Echter, vanwege de spreiding van de leslocaties is deze procedure momenteel niet werkbaar. Heeft een leerling kortstondig verlof nodig? Dan vragen wij u contact op te nemen met de receptie van de school (0495-657740).

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!

Het College Weert

Samen leren met plezier!