Voor groep 8

Binnenkort maak je een keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Weet jij al wat je zoekt? Wil je Tweetalig Onderwijs volgen? Of ben je misschien wel nieuwsgierig naar het Technasium of de Kunst en Cultuur-stroom? Kom dan naar Het College Weert, dé school voor Atheneum en Gymnasium in Weert en omstreken. Het College heeft een prachtig schoolgebouw in een groene omgeving met vele sportfaciliteiten voorhanden. En wist je dat Het College ook het Koers Onderwijs herbergt? Een vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum, waarbij je zelf richting geeft aan en eigenaar bent van je eigen leerproces.

Voorlichtingactiviteiten


De scholen van LVO Weert organiseren ook in het schooljaar 2018-2019 diverse voorlichtingactiviteiten: 

 
Open Huis

Op dinsdag 9 oktober 2018 kunnen leerlingen, ouders en andere belangstellenden ‘sfeer proeven’ op Het College Weert en actief deelnemen aan de activiteiten tijdens het Open Huis. Er is veel aandacht voor de specifieke speerpunten van de scholen, zoals het Technasium, het Tweetalig Onderwijs, Kunst & Cultuur, de Topsport Talentschool, KOERS en de zesjarige techniekopleiding. Voor degenen die benieuwd zijn naar Het College: onze promotiefilm op deze pagina geeft je een goed beeld van onze school. Tevens is de folder van het Open Huis hier in te zien.


Voorlichtingsavonden en proeflessen

Tijdens de voorlichtingsavond/proeflessen voor groep 8 op dinsdag 11 december 2018 van 18:30 tot 20:30 uur wordt uitgebreide informatie gegeven over het onderwijsaanbod (leerstromen en speerpunten). Leerlingen kunnen tijdens deze avond deelnemen aan diverse proeflessen. Ouders en leerlingen van groep 8 hebben via hun basisschool een uitnodigingsbrief ontvangen.

Online inschrijven is verplicht voor leerlingen én ouders/verzorgers en kan op www.lvo-weert.nl van dinsdag 6 november 2018 t/m vrijdag 23 november 2018. Benieuwd naar het aanbod per school? Bekijk dan hier het onderwijsaanbod LVO Weert.


Meekijkmiddagen

Op woensdag 30 januari en woensdag 6 februari 2019 zijn alle groep 8-leerlingen uitgenodigd voor de meekijkmiddagen van LVO Weert. Leerlingen kunnen kennismaken met de school van hun keuze.


Aanmelddagen

Op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 zijn de aanmeldavonden. Aanmelden geschiedt met de volgende documenten:

 • Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van de leerling.
 • Het BSN-nummer van de leerling.
 • Adviesformulier VO van de basisschool.
 • Het ingevulde aanmeldformulier (bij voorkeur downloaden en thuis invullen).

Het aanmeldformulier is t.z.t. hier te downloaden. Bij voorkeur het formulier uitprinten en thuis alvast invullen. Indien u niet in de gelegenheid bent om het aanmeldformulier thuis uit te printen, dan kunt u het formulier op de aanmeldavond ter plekke invullen.


Het College

Het College heeft een lange traditie van goed onderwijs. De afgelopen jaren is dat onderwijs nog rijker gemaakt. Maatwerk is het sleutelwoord. Naast klassikaal onderwijs geven wij jou de ruimte om eigen keuzes te maken. Leerlingen krijgen meer verantwoordelijkheid en meer ruimte voor zelfwerkzaamheid. Uiteraard gekoppeld aan een goede begeleiding. Je maakt deel uit van een klas, maar doorloopt meer en meer een eigen traject. Hiermee doen we recht aan jouw persoonlijke talenten, niemand is immers hetzelfde. Het College wil rekening houden met jouw interesses en jouw manier van leren.


Levensecht

Het onderwijs op Het College is levensecht. Wij willen dat je naast theorie ook kennis maakt met de toepassing ervan. Je wordt uitgedaagd om met deze kennis actief aan de slag te gaan. En dat betekent vooral veel doen. Zelf of samen met andere leerlingen. Het gebouw biedt voldoende mogelijkheden hiervoor: leslokalen, samenwerkplekken, stilteplekken en natuurlijk ICT. Zo worden de lessen aantrekkelijk en afwisselend. De opgedane kennis en vaardigheden komen uiteindelijk van pas in je vervolgstudie. Leerlingen van Het College vallen minder uit op HBO’s en universiteiten dan leerlingen van veel andere scholen. En daar zijn we best een beetje trots op.


Rust, regelmaat en ruimte

Het lesrooster op Het College is bijzonder. Je begint elke dag op dezelfde tijd en bent elke dag op hetzelfde moment uit. De lestijden zijn van 8.45 tot 14.55 uur. Dat is wel zo duidelijk. Onze lessen duren 75 minuten en je hebt elke dag vier lessen. Zo heb je rust en structuur op school.


Veel extra’s

Het College biedt veel extra’s voor leerlingen die uitgedaagd willen worden. Allereerst is er Tweetalig Onderwijs (TTO). Voor Atheneum-leerlingen is er het Technasium en voor Gymnasiasten wordt vanaf de brugklas wetenschapsoriëntatie aangeboden. Leerlingen leren vanaf de brugklas bepaalde onderwerpen op een wetenschappelijke manier te benaderen. Voor alle leerlingen is er bovendien  ELOS, een onderwijsprogramma rond internationalisering en versterkt talenonderwijs. Het College is ook begaafdheidsprofielschool. Meer begaafde en hoogbegaafde leerlingen kunnen nog meer maatwerk en ruimte krijgen.

Daarnaast heeft sport een prominente plek binnen de school. Het College Weert ligt midden in een sportcampus en van al deze faciliteiten maken we natuurlijk volop gebruik. Leerlingen die dat willen, kunnen direct na school sporten binnen ons Sportline-aanbod of bij een van de sportverenigingen waarmee de school samenwerkt. Het College is ook een van de dertig Topsport Talent Scholen in Nederland. Topsporters krijgen extra faciliteiten om sport en studie te kunnen combineren.

Koers Onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2016 huisvest Het College een nieuwe vorm van onderwijs, genaamd Koers. Bij deze vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum geef je zelf richting aan en ben je zelf eigenaar van je eigen leerproces. Ben jij iemand die die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan is Koers iets voor jou! Benieuwd? Kijk dan op www.koersweert.nl

LVO Weert: veelgestelde vragen

De Weerter scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn met elkaar verbonden binnen het cluster LVO Weert. De scholen hebben één gezamenlijke directie en een servicepunt dat voor alle scholen werkzaam is op het gebied van ICT, personeel, financiën, administratie en facilitair. Benieuwd welke school past bij jouw basisschooladvies? Bekijk dan hier de lijst met veelgestelde vragen.


1) Ik heb van mijn basisschool het advies VMBO-basis of VMBO-kader. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies VMBO-basis en VMBO-kader melden zich aan op de Het Kwadrant of BRAVO! College Cranendonck. Beide scholen bieden de vier profielen:

 • EO: Economie en Ondernemen
 • BWI: Bouwen, Wonen en Interieur
 • PIE: Produceren, Installeren en Energie
 • ZW: Zorg & Welzijn
 • Groen: Nature, Food en Design

Op Het Kwadrant wordt tevens een zesjarige techniekopleiding aangeboden in samenwerking met Gilde Opleidingen en het bedrijfsleven. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor leerlingen die een sterke voorkeur hebben voor techniek. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van VMBO-B/K, de leerlingen vervolgen hun studie aan Het Kwadrant.


2) Ik heb van mijn basisschool het advies MAVO/VMBO-T. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies MAVO (VMBO-T) melden zich aan op de Philips van Horne of BRAVO! College Cranendonck. Beiden bieden een 4-jarige MAVO met alle sectoren.


3) Ik heb van mijn basisschool het advies HAVO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies HAVO melden zich aan op de Philips van Horne of BRAVO! College Cranendonck. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste drie leerjaren van HAVO. De leerlingen vervolgen hun studie aan de Philips van Horne.


4) Ik heb van mijn basisschool het advies Atheneum/VWO. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Atheneum melden zich aan op Het College Weert of BRAVO! College Cranendonck. BRAVO! College Cranendonck biedt alleen de eerste twee leerjaren van het Atheneum in een gecombineerde HAVO/Atheneum-brugklas. De leerlingen vervolgen hun studie aan Het College Weert.


5) Ik heb van mijn basisschool het advies Gymnasium. Waar kan ik mij aanmelden?

Leerlingen met een advies Gymnasium melden zich aan op Het College Weert.


6) Welke brugklassen hebben de verschillende locaties?

 • Het Kwadrant: 1 VMBO-basis, VMBO-kader, KOERS-Het Kwadrant en daarnaast het Praktijkonderwijs en de zesjarige Techniekopleiding.
 • Philips van Horne: 1 MAVO, 1 MAVO-Technologieroute, 1 HAVO, 1 HAVO-TTO en tweejarige dakpanklas mavo/havo.
 • Het College Weert: 1 Atheneum, 1 Atheneum-TTO, 1 Gymnasium, 1 Gymnasium-TTO en KOERS. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een aparte klas 1 Atheneum-TTO en 1 Gymnasium-TTO gemaakt.
 • BRAVO! College Cranendonck: 1 VMBO-basis/kader gecombineerd, 1 VMBO-kader/MAVO gecombineerd, 1 MAVO/HAVO, 1 HAVO/Atheneum en bij voldoende aanmeldingen 1-atheneum.

7) Ik wil Tweetalig Onderwijs (TTO) volgen. Op welke locaties is dit mogelijk?

TTO is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die TTO willen volgen, melden zich aan op de locatie Het College Weert. TTO is niet mogelijk in Cranendonck.


8) Ik wil het Technasium doen. Op welke locaties kan dit?

Het Technasium is alleen mogelijk op HAVO en VWO. HAVO-leerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op de Philips van Horne. Atheneum- en Gymnasiumleerlingen die het Technasium willen volgen, melden zich aan op Het College Weert. Het Technasium is eveneens mogelijk op het BRAVO! College.


9) Waar kan ik als topsporter terecht en waar kan ik extra sporten als ik dat leuk vind?

Topsporttalenten kunnen op alle scholen van LVO Weert speciale begeleiding krijgen. Zij krijgen hiertoe een persoonlijk gesprek. Iedereen die het verder leuk vindt om extra te sporten, kan terecht op alle scholen in Weert en Cranendonck. Op deze scholen worden speciale sportklassen aangeboden.


10) Welke locaties hebben programma's voor hoogbegaafde leerlingen?

Zowel de Philips van Horne als Het College Weert en BRAVO! College Cranendonck bieden speciale programma's voor hoogbegaafde en meer begaafde leerlingen. Het College is daarnaast gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool.


11) Hoe zit het met aanmelden?

Op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 zijn de aanmeldavonden (19:00-21:00 uur).

Voor het aanmelden zijn de volgende documenten nodig:

 • Een kopie (voor- en achterkant) van een geldig identiteitsbewijs van de leerling.
 • Het BSN-nummer van de leerling.
 • Adviesformulier VO van de basisschool.
 • Het ingevulde aanmeldformulier (bij voorkeur downloaden en thuis invullen). Volgt t.z.t.

Bij voorkeur het formulier uitprinten en thuis alvast invullen. Indien u niet in de gelegenheid bent om het aanmeldformulier thuis uit te printen, dan kunt u het formulier op de aanmeldavond ter plekke invullen. 


12) Hoe kan ik me aanmelden voor Koers?

Leerlingen die volgend schooljaar beginnen op het voortgezet onderwijs (mavo-havo-atheneum), kunnen zich ook aanmelden voor het onderwijsconcept 'Koers'. Aanmelden gebeurt via de reguliere opleidingen op maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019. Ouders en leerlingen melden zich aan bij Het College Weert, de Philips van Horne of het BRAVO! College en kunnen ter plekke aangeven of ze interesse hebben in Koers. Na de aanmelddagen wordt de selectieprocedure voor Koers opgestart. Voor Koers zijn 40 plaatsen beschikbaar. Bij grote belangstelling wordt er geloot. Leerlingen die niet geplaatst worden bij Koers worden automatisch geplaatst op de school waar ze zich hebben aangemeld. 

Vanaf het schoojaar 2018-2019 biedt Het Kwadrant ook voor de BK-leerlingen KOERS aan. Aanmelden voor KOERS-Het Kwadrant kan tijdens de reguliere aanmeldavonden op Het Kwadrant zelf. Het minimale aantal aanmeldingen is 18 leerlingen. Bij te veel kandidaten wordt op basis van loting een keuze gemaakt.

De kennismakingsavonden voor de nieuwe leerlingen zijn op maandag 17 en dinsdag 18 juni 2019.

Goed onderwijs voor iedereen

In Weert bundelen wij onze krachten om goed onderwijs te kunnen geven aan iedereen. Ben je benieuwd naar hetgeen we op de drie scholen in Weert te bieden hebben? Ga dan eens uitgebreid zitten voor ons compilatiefilmpje hier beneden (+/- 15 minuten).

Kijk ook eens naar:

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!