Wandelroute van station naar de reünielocatie

11 september 2023
Terug

Waar eens het Bisschoppelijk College stond

Zaterdagmiddag 23 september is het zover: de reünie van het (Bisschoppelijk) College n.a.v. het 375-jarig bestaan van de school als onderwijsinstelling. We zijn blij met de grote belangstelling. 

Oudbouw

Jullie zijn welkom op het terrein van het “nieuwbouw”. Hier past enige voorzichtigheid. Immers, de huidige “oudbouw” was eerder de nieuwbouw. De twee oudste gymzalen – de zgnde Boostenzalen – staan nog overeind. De rest van het schoolgebouw is afgebroken. Samen met het oude voorterrein waar vroeger ook de fietsenstallingen waren, het grasveld tussen gebouw 1 en 2 en de gymzalen en de sportvelden is het een park(je) geworden, geïntegreerd in een stoeterij. Zeker als je al langere tijd niet in Weert bent geweest, is het de moeite waard om eens te gaan kijken.

Jullie weten ongetwijfeld nog hoe je vanaf het station naar het Oude College loopt: meteen uit het station onder de spoortunnel door, de Regoûtstraat af die vanzelf Kazernelaan wordt en dan de Randweg over. Dan heb je links het Kazerneterrein. Niet meer de Kazerne (2), nog wel de oude gebouwen.


KMS

Menigeen van jullie is daar geweest. Tijdens de brugklasintroductie of op een activiteitendag. De KMS zetten dan voor “de buren”, die jullie waren, de deuren – de poort – open voor een dagexcursie. Meneer Luyten begeleidde die meestal. Hij zag erop toe dat in ieder geval de wapenkamer bezocht kon worden. Dat was heel wat, want normaal kwam je daar niet binnen. Het was sowieso lastig voor een burger om op het kazerneterrein te komen.

Hoe anders was het tijdens de coronaperiode in de tweede helft van het schooljaar ‘20/’21. De leerlingen mochten wel naar school, maar niet zomaar. De 1½ meter was leidend en daar is de school te klein voor. De oude KMS bood uitkomst, voor een heel aantal onderbouwklassen. (3) Het gebouw was enigszins onderkomen, alsof de laatste op te leiden onderofficier net de deur uitgelopen was, maar het voldeed prima. Het werd binnen de kortste keren weer een school, met een eigen sfeer.

Omdat het gebouw tegen de vlakte zou gaan, mochten we daar een tussenmuur doorslaan, voor grote groepen waarvan de leerlingen ook op anderhalve meter van elkaar moesten gaan zitten. Op het laatst hebben we daar een workshop dag graffiti georganiseerd. Het gebouw ging immers toch plat. We moesten toen wel even terugdenken aan al die keren dat we graffiti – jammer genoeg ook in het nieuwe gebouw – hebben moeten (laten) verwijderen. (4) 

Waarvroegerhetcollegestond.jpg

Het gebouw staat er nog. Niet in de laatste plaats, omdat de bestemming van het gebied, in samenhang met dat van de Lichtenberg, nog steeds niet duidelijk is. Er zijn achtereenvolgens allerlei plannen geweest, beheer constructies, huurders, een AZC en uiteindelijk een gebiedsvisie. (5) Eind vorig jaar gepresenteerd en het afgelopen jaar, in ieder geval door de gemeente, voorzichtig op de lange baan geschoven.

Tegenover de kazerne de woonwijk waar generaties leerlingen in het militair tehuis in de pauze, tijdens een – al dan niet zelf gerealiseerd – tussenuur een tosti gingen eten. (6) Die loop ging er grotendeels uit toen de kantine uitbesteed werd en er op school zelf tosti’s te verkrijgen waren. 

Iets verder is de bushalte. Die is er nog. Zij het niet meer voor de leerlingen. Voor het AZC was het een uitkomst. Nu is het er weer stil.

Speerwerper

En dan rees vroeger het Bisschoppelijk College op met, prominent op de voorgrond, de Speerwerper. Het gebouw is er niet meer. De speerwerper is verplaatst. Alleen de twee Boostenzalen zijn er nog.

Waarhetcollegevroegerstond_Boostenzalen.jpg

Het is nu Park Weert-West. (8)

Waarvroegerhetcollegestond_3.jpg

Waarvroegerhetcollegestond_2.jpg


De Helmonder

Tussen de stoeterij en de ingang van de Lichtenberg (9) ligt “de Helmonder”. Voor de (echt) ouderen onder jullie: daar waren ook twee tekenlokalen en een muzieklokaal. (10) (11) 

waarvroegerhetcollegestond_lichtenberg.jpg

Waarvroegerhetcollegestond_DeHelmonder.jpg

Linksaf, het kruispunt over, rechtsaf de Altweerterkapelstraat in en dan voorbij de tennisbanen een fietspad op. Speciaal aangelegd bij de bouw van het nieuwe College. Even met de bocht mee en dan is daar de tent.

(1)     Met heel veel dank aan Grad Smedts, voor de onmisbare feiten.

(2)    Adieu Weert | 09 | Landmacht (defensie.nl)

(3)     Het Keenter Hart – tenslotte de oude Dr. Poelsschool – bood ook mogelijkheden. Vooral voor de onderbouw van het gymnasium. Dat bracht veel extra fietsen teweeg. Van mensen uit straten die al die leerlingen niet gewend waren kregen we nogal eens klachten over leerlingen die geen last hadden van verkeersregels.

(4)    300 jonge graffitikunstenaars toveren school om tot art-galerie (college.nl)

(5)    Horne Quartier - De Lichtenberg | Gemeente Weert      

(6)    Het militair tehuis is inmiddels natuurlijk ook gesloten. Dit is nog een ansichtkaart van de ontspanningsruimte. Protestants militair tehuis - collectie - Nationaal Militair Museum (nmm.nl)      

(7)     De Boostenzalen vormden het eerste deel van het toenmalige nieuwe Bisschoppelijk College. Ze werden opgeleverd in augustus 1962. De rest, de lokalenvleugel, het latere gebouw 1, in november van dat jaar.

(8)     Foto bord Weert-West, Foto van de plattegrond, Foto de oude oprit, Foto’s de Boostenzalen. De inrichting is volledig ingedeeld en omgeven door hekken. Niet overbodig, gezien eerdere vernielingen aan het gebouw dat voor de sloop nog een tijdje antikraak bewoond geweest is.

(9)     Ingang de Lichtenberg

(10) Het Bisschoppelijk College heeft voor de vestiging van het nieuwe gebouw buiten de stad verschillende boerderijen opgekocht. Naast de Lichtenberg, ook de Helmonder. Het oude woongedeelte was de conciërgewoning. Tot begin jaren ’80 was het de gewoonte dat de (hoofd)conciërge dichtbij - het liefst op het terrein van – de school woonde. In de rest van de boerderij, de stalruimten en met name de zolder werden lokalen gerealiseerd. Tekenlokaal 1 in het losse gedeelte. Tekenlokaal 2 in het gedeelte in de boerderij en op de zolder het muzieklokaal. De lokalen zijn tot 1977 in gebruik gebleven.

Daarna boden zij ruimte voor ateliers, van Rob Kars, Bernard Visser en Annemarie Verheijen.

(11) Dat was trouwens niet de enige tijdelijke uitbreiding van het gebouw. Ondanks de uitbreidingen met gebouw 2 en 3 was er extra ruimte nodig. Die werd vanaf 1966 gevonden in de vorm van verschillende soorten noodlokalen. Wellicht herinneren jullie je de leswisselingen van en naar de noodbouw nog. Gebouw 3, de kantine en vandaar uit de smalle doorgang naar gebouw 1 hadden wat dat betreft een naam op te houden. Maar de logistiek in en om de noodlokalen sloeg alles. Ze zijn t/m het schooljaar ‘86/’87 in gebruik gebleven.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!