Verhalen van vroeger: de steen en de speerwerper

5 september 2023
Terug

In 1903 was bij de opening – de inwijding – van een nieuwe vleugel aan het schoolgebouw,  een gedenksteen ingemetseld met de tekst “Deo oMnipotenti aC SanCto Iosepho ConseCror” (Aan de almachtige God en aan Sint Joseph ben ik toegewijd.”). De steen was meegegaan naar de Nelissenhofweg en vervolgens naar de Parklaan. Hij heeft een mooie plaats gekregen, links halverwege de grote trap, bij de ingang van de personeelskamer.

Ook de Speerwerper ging mee naar de Parklaan, nadat hij eerst al verhuisd was van het Tranchee, waar het in 1964 geplaatst werd, naar het voorterrein van het gebouw aan de Nelissenhofweg. Dat laatste had nog heel wat voeten in de aarde. De overplaatsing was duurder dan het beeld zelf. Ook is vanuit het gemeentebestuur enige tijd serieus overwogen om het beeld ergens in de stad te plaatsen. Dat is gelukkig uiteindelijk niet gebeurd.

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!