Kronieken van een Gymnasiumklas

In het najaar van 2022 hield een gymnasiumklas die van 1960 tot en met 1969 op het Bisschoppelijk College heeft gezeten, een reünie in Hostellerie Munten te Weert. De leerlingen van destijds zijn inmiddels al enige tijd met pensioen. Bijna iedereen was opgespoord en heeft deelgenomen aan de reünie. Om in de sferen van weleer te komen heeft een aantal oud-leerlingen een boek geschreven in twee delen. Het eerste deel hiervan is te koop.

Dit deel beschrijft een korte historie van de school en het leven op het BC van vóór de invoering van de Mammoetwet (1968) toen we nog les kregen in 16 vakken en op zaterdagmorgen nog naar school moesten gaan. Het bevat 72 paginá’s (A4 formaat). De tekst is gelardeerd met veel foto’s van sportactiviteiten, feesten, jubilea, en anekdotes uit de jaren 60. Meer details zijn te vinden in de bijlage.


Verkoop 

Geïnteresseerd in het boek? Vul dan het opgaveformulier in met de opties (i) meenemen op de dag van de reünie of (ii) opsturen naar het huisadres. Het boek kost 5 euro. Bij opsturen wordt 4,15 euro portokosten in rekening gebracht. Betalingen worden geregeld via een tikkie. Vandaar dat we vragen naar een 06-nummer.

** Mocht u nog vragen hebben of het lukt niet met het aanmeldformulier, dan kunt u contact opnemen met dhr. De Wit (pierre.dewit@planet.nl).


Opgaveformulier

Bij 'Opsturen naar het huisadres' graag onderstaand het verzendadres invoeren:

Het College Weert

Een perfect leerklimaat in een groene omgeving!

Het College Weert

Samen leren met plezier!